มกราคม - ธันวาคม 2560

1 กรกฎาคม 2561

เสนอตอน :

Matsushita


ดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรัช ปัญโญ


volume_icon32

24 มิถุนายน 2561

เสนอตอน :

คำภาษาจีนยอดฮิตบนอินเตอร์เน็ต


ดำเนินรายการโดย :

ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม และ อาจารย์ Zhang Peipei


volume_icon32

chinese Netspeak

17 มิถุนายน 2561

เสนอตอน :

สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา


ดำเนินรายการโดย :

รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ และ อาจารย์ ดร.โซโซ (Soe Soe)


volume_icon32

35416596_2043729609177274_5078137917952491520_o

10 มิถุนายน 2018

เสนอตอน :

ย่างกุ้ง 2018


ดำเนินรายการโดย :

ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์

volume_icon32

34699475_2039469826269919_785401385016360960_n

6 มิถุนายน 2561

เสนอตอน :

ทำความรู้จักพระเจ้าจันทรคุปต์ จากซีรีส์จันทรคุปต์: ศึกรักชิงบัลลังก์


ดำเนินรายการโดย :

ดร.ปัทมา สว่างศรี


volume_icon32

35226279_2041755916041310_9222778541093945344_n