16 ธันวาคม 2561

เสนอตอน :

แชร์ประสบการณ์การเรียนซัมเมอร์ในแดนมังกร ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนภาคพิเศษ ตอนที่ 2


ดำเนินรายการโดย :

อาจารย์พิมวรินทร์ ศิริศรีสุดากุล


volume_icon32

9 ธันวาคม 2561

เสนอตอน :

ไก่ทอดเกาหลี อาหารที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม


ดำเนินรายการโดย :

ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี

volume_icon32

2 ธันวาคม 2561

เสนอตอน :

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง (ตอนที่ 2)


ดำเนินรายการโดย :

รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์ และ อาจารย์ Soe Soe

volume_icon32

25 พฤศจิกายน 2561

เสนอตอน :

อินเดีย : มซาล่าแลนด์ ดินแดนแห่งเครื่องเทศ


ดำเนินรายการโดย :

ดร.ปัทมา สว่างศรี


volume_icon32

18 พฤศจิกายน 2561

เสนอตอน :

การเข้าร่วมประชุม AEAN COUNCIL OF JAPAN ALUMNI (ASCOJA)


ดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรัช ปัญโญ


volume_icon32