มกราคม - ธันวาคม 2560

17 กันยายน 2560

เสนอตอน : "

Ya'an" เมืองฟ้ารั่วในมณฑลเสฉวนดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.เจริญ เพ็ชรรัตน์

volume_icon32

10 กันยายน 2560

เสนอตอน :

นักศึกษาวิชาโทภาษาพม่า : ประสบการณ์การเรียนภาษาพม่า มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์


ดำเนินรายการโดย :

ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์

volume_icon32

21369161_1928869683996601_1678018205956295816_n

3 กันยายน 2560

เสนอตอน :

ชีวิตนักศึกษาฝึกงาน ณ เมืองย่างกุ้ง ของ น.ส.ทิวาพร ป้อปาลี


ดำเนินรายการโดย :

ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์ และ น.ส.ทิวาพร ป้อปาลี

volume_icon32

21151620_1926724890877747_7780356688530808058_n

27 สิงหาคม 2560

เสนอตอน :

70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย


ดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง


volume_icon32
21077466_1924495551100681_4539165009646594212_n

20 สิงหาคม 2560

เสนอตอน :

การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานะของผู้หญิงญี่ปุ่นในสมัยโบราณ-สมัยเอโดะ


ดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง

volume_icon32
20953830_1923070424576527_1926901228978823110_n