มกราคม - ธันวาคม 2560

15 เมษายน 2561

เสนอตอน :

ประวัติความเป็นมาของ 10 อันดับ "แซ่จีน" ที่มีคนใช้มากที่สุดในประเทศไทย (ตอน 2)


ดำเนินรายการโดย :

ดร.อรชพร พวงทอง


volume_icon32

30738467_2016203421929893_1357863858239384786_n

8 เมษายน 2561

เสนอตอน :

ประสบการณ์ฝึกงานในเกาหลีใต้ของนางสาวญานิกา ลิ้มตระกูล


ดำเนินรายการโดย :

ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี

volume_icon32

30221949_2013401285543440_7313932163987402983_n

1 เมษายน 2561

เสนอตอน :

ประสบการณ์การทำงานของนายปฏิวัติ คำเมืองมูล อาสาสมัครสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์


ดำเนินรายการโดย :

ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์

volume_icon32

29662983_2010704729146429_1353639094859032566_o

25 มีนาคม 2561

เสนอตอน :

ด้วยความคิดถึงอินเดีย 2


ดำเนินรายการโดย :

ดร.ปัทมา สว่างศรี และนักศึกษาที่ไปอบรมภาษาฮินดีเป็นเวลา 1 เดือน


volume_icon32

29683233_2010436955839873_8463876280296149802_n

18 มีนาคม 2561

เสนอตอน :

Tsukiji ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรัช ปัญโญ


volume_icon32

29314550_2004126369804265_1548627550604282876_n