มกราคม - ธันวาคม 2560

5 พฤศจิกายน 2560

เสนอตอน :

ภารัตมหัศจรรย์ ตอน ทักษิณภารัต


ดำเนินรายการโดย :

ดร.ปัทมา สว่างศรี


volume_icon32

29 ตุลาคม 2560

งดเนื่องจากถ่ายทอดงานพระราชพิธี

22 ตุลาคม 2560

เสนอตอน :

ประวัติความเป็นมาของอักษรจีน


ดำเนินรายการโดย :

ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม


volume_icon32

chinese

15 ตุลาคม 2560

เสนอตอน :

เกาหลีใต้ร่วมถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


ดำเนินรายการโดย :

ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี

volume_icon32
korean

8 ตุลาคม 2560

เสนอตอน :

นิทานปริศนาคำทายพม่าเรื่อง "ผู้มีพระคุณคือใครกัน"


ดำเนินรายการโดย :

ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์

volume_icon32

22221925_1939155182968051_9115354477489939858_n