มกราคม - ธันวาคม 2560

14 มกราคม 2561

เสนอตอน :

สังเวชนียสถาน สายธารแห่งศรัทธา


ดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง


volume_icon32

7 มกราคม 2561

เสนอตอน :

อาหารญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลปีใหม่


ดำเนินรายการโดย :

ดร.พนิดา อนันตนาคม


volume_icon32

31 ธันวาคม 2560

เสนอตอน :

วันปีใหม่ในประเทศจีน


ดำเนินรายการโดย :

ดร.กรวรรณ พรหมแย้ม


volume_icon32

26047375_1970648179818751_4620222667695456328_n

24 ธันวาคม 2560

เสนอตอน :

ความเครียดกับคนเกาหลี


ดำเนินรายการโดย :

ดร.ศยามล ศรสุวรรณศรี

volume_icon32

17 ธันวาคม 2560

เสนอตอน :

มองสังคมวัฒนธรรมล้านนาและพม่าผ่านภาษิต


ดำเนินรายการโดย :

รองศาสตราจารย์อุบลรัตน์ พันธุมินทร์


volume_icon32

20171217