23 กันยายน 2561

เสนอตอน :

ช้างเผือกเที่ยวเมียนมาร์


ดำเนินรายการโดย :

น.ส.กิตติมา คำแถลง

volume_icon32

16 กันยายน 2561

เสนอตอน :

คเณศจตุรถี วันเกิดของพระพิฆเนศ


ดำเนินรายการโดย :

ดร.ปัทมา สว่างศรี


volume_icon32

9 กันยายน 2561

เสนอตอน :

สุภาษิตสอนใจ ไทย-ญี่ปุ่น ตอนที่ 1


ดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรัช ปัญโญ


volume_icon32

2 กันยายน 2561

เสนอตอน :

โหลวหลัน อาณาจักรโบราณที่หายสาบสูญ


ดำเนินรายการโดย :

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เจริญ เพ็ชรรัตน์


volume_icon32

26 สิงหาคม 2561

เสนอตอน :

นักศึกษาวิชาโทภาษาพม่ากับประสบการณ์เรียนหลักสูตรภาษาพม่าระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์


ดำเนินรายการโดย :

ดร.อัมพิกา รัตนพิทักษ์

volume_icon32